Press Releases | August 22, 2018 |

Visiopharm Investor News

Investorer skyder knap 100 mio. kr. i danske Visiopharm

ATP, Vækstfonden og C. L. Davids Fond og Samling er blandt de nye investorer, der skal sikre den fortsatte udvikling af Visiopharms software til brug for kræftdiagnostik. Det øgede kapitaltilsagn er et afgørende led i virksomhedens plan om en senere børsnotering i Danmark.

Visiopharm A/S, som udvikler software til billedanalyse af celler til brug i kræftdiagnostik, har sikret sig en større kapitalindsprøjtning til den videre vækst. ATP investerer således 45 mio. kr., Vækstfonden 20 mio. kr. og C. L. Davids Fond 15 mio. kr. Herudover har den eksisterende investor, Northcap Venture Partners, investeret yderligere 15 mio. kr., hvor det resterende beløb indskydes af mindre aktionærer. Foruden de nævnte investorer vil ejerkredsen således fremover bestå af stifterne Michael Grunkin og Johan Doré Hansen samt en række mindre aktionærer.

Stærkt koncept med vækstpotentiale


Visiopharm blev grundlagt af Michael Grunkin og Johan Doré Hansen i 2001 og har i dag ca. 50 ansatte. Omsætningen på ca. 60 mio. kr. kommer fra salg af software, som i dag er kerneproduktet, og fra videresalg af hardware såsom scannere. Kunderne er primært hospitaler og større medicinalselskaber.

”Vi har en sund forretning med et stort potentiale for vækst, som vi nu får mulighed for at videreudvikle med meget stærke, danske investorer i ryggen. Vi har med vores finansielle rådgiver, Vator Securities, brugt det seneste år på at rejse kapital, og den løsning vi har fundet er meget stærk. Det vil give os det bedst mulige fundament til at skabe ny international vækst og etablere selskabets løsning som den foretrukne til kræftdiagnostik. Det kan også bane vejen for en børsnotering, som er vores mål for de kommende år,” siger CEO i Visiopharm, Michael Grunkin.

I ATP peger man på, at investeringen er udtryk for, at man gerne investerer i mindre danske virksomheder, når de rette forudsætninger er til stede.

”Vi betragter Visiopharm som en højteknologisk dansk virksomhed, der gennem en årrække har dokumenteret en sund forretningsmæssig vækst. Investeringen er et godt eksempel på, at vi i ATP også har fokus på investeringer i mindre danske virksomheder, der har et attraktivt vækstpotentiale som fundament for en senere børsnotering i Danmark,” siger Claus Berner Møller, underdirektør for Danske Aktier i ATP.

Går efter notering på den danske børs


Med den nye kapital sætter virksomheden nu ekstra fart på både produkt- og markedsudvikling, som er vigtige skridt i planerne om en senere børsnotering af selskabet.

”Vi har tidligere i processen overvejet en børsnotering i Sverige, men på baggrund af de nye danske investorers engagement og perspektivet for et videre samarbejde får vi nu muligheden for at modne og vækste selskabet hen mod en børsnotering i Danmark,” siger CEO i Visiopharm, Michael Grunkin.

Også i Vækstfonden er der store forventninger til Visiopharms kommende udvikling.

”Vi har investeret i et selskab med et stærkt team, en solid langsigtet strategi og et produkt med et meget stort internationalt potentiale. Visiopharms gode vækstmuligheder, spændende teknologi og solide forankring i dansk life science gør, at virksomheden oplagt er i målgruppen for Vækstfondens investeringer. Muligheden for en senere børsnotering i Danmark og dermed en endnu stærkere dansk forankring lægger yderligere til vores opbakning til virksomheden,” siger Rolf Kjærgaard, investeringsdirektør i Vækstfonden.

For yderligere information, kontakt:


Charlotte Bøggild, marketingdirektør hos Visiopharm: +45 51 55 50 10‬, chb@visiopharm.com
Nathali Selmeczi Leth, seniorkommunikationsrådgiver i Vækstfonden: + 45 28 60 01 13, nsl@vf.dk
Robert Neimanas, presserådgiver hos ATP: +45 93 94 02 05, rne@atp.dk

Om Visiopharm
Visiopharm A/S har hjemme i DTU Science Park i Hørsholm. Visiopharms software kan hurtigt og præcist analysere et billede af en vævsprøve i forbindelse med diagnosticering af kræft og udpege de områder, som lægerne bør se nærmere på. Hidtil har den proces været manuel og meget tidskrævende. Aktuelt har Visiopharm en godkendt applikation til brystkræft, men har en pipeline af applikationer til andre kræftformer. Fremtiden byder desuden på udbygning af den AI (artificial intelligence), som allerede er en del af softwaren.

Visiopharm er markedsleder inden for digital patologi-software, der øger graden af automatisering indenfor vævsbaseret cancerdiagnostik, fungerer som beslutningsstøtte for patologer, og derigennem forbedrer nøjagtigheden i den diagnostiske fortolkning. Selskabets software anvendes i dag inden for cancerdiagnostik, udvikling af cancerlægemidler samt udviklingen af nye cancer biomarkører.

De fleste af de danske patologiafdelinger anvender allerede selskabets løsninger inden for diagnostik af brystcancer, og en lang række hospitaler i Norden, UK og andre steder i Europa er ved at indføre teknologien i rutinediagnostikken. De biofarmaceutiske virksomheder, kontraktforskningsorganisationer (CRO) og universitetshospitaler anvender Oncotopix®-platformen til vævsbaseret forskning og diagnostik.

I løbet af de seneste år har Visiopharm udviklet sig til en international virksomhed med over 900 installationer, der hver har adskillige licenser. Visiopharm-software er blevet omtalt i mere end 1.200 videnskabelige publikationer siden 2010.

Et voksende netværk af autoriserede forhandlere og integrationspartnere er med til at støtte udviklingen af Visiopharm-løsninger på flere kontinenter, herunder Nordamerika, Europa og Asien. Vores hovedkontor ligger i Medicon Valley i Danmark, DTU Science Park in Hørsholm, og vi har et afdelingskontor i Storbritannien samt et nordamerikansk kontor i Broomfield, Colorado. Se mere på Visiopharm APP Center (www.visiopharm.com/appcenter), verdens største og hastigst voksende bibliotek med APP’er (Application Protocol Packages) til diagnosticering og forskning. Eller gå direkte ind på www.visiopharm.com.

Om Vækstfonden
Vækstfonden er statens finansieringsfond. Fonden medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer og pengeinstitutter har Vækstfonden siden 1992 medfinansieret vækst i over 7.300 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 22,5 mia. kr. Virksomhederne havde i 2017 tilsammen en omsætning på over 98 mia. kr. og mere end 63.500 medarbejdere. Aktuelt medvirker Vækstfondens investeringer til at skabe ca. 10.700 nye jobs om året.
www.vf.dk

Om ATP
ATP blev stiftet i 1964 i henhold ATP-loven med det formål at sikre en større grundpension for størstedelen af den danske befolkning som et supplement til folkepensionen. ATP er et obligatorisk opsparingssystem med mere end fem millioner medlemmer. ATP forvalter aktiver for mere end DKK 700 milliarder, som er investeret i for eksempel obligationer, aktier, fast ejendom og infrastruktur. I de seneste år har ATP lavet signifikante investeringer i vital infrastruktur, herunder bl.a. i Københavns Lufthavn, Ørsted og TDC. ATP opnåede i 2017 et positivt afkast på DKK 29,7 milliarder i investeringsporteføljen. ATP er ligeledes den største administrationsleverandør i de nordiske lande og forvalter to tredjedele af velfærdsydelser udbetalt i Danmark. ATP-koncernen har cirka 3.000 medarbejder og er en af Europas største pensionsudbydere.
www.atp.dk

Om Vator Securities
Vator Securities yder en bred vifte af finansielle rådgivningsservices til førende noterede såvel som unoterede vækstvirksomheder med et særligt fokus på life science, medtech og diagnostik. Vator Securities differentierer sig fra det øvrige marked ved både at kunne rejse kapital fra såvel traditionelle institutionelle investorer og fra sit eget globale netværk af family offices og velhavende privatinvestorer. Vator Securities blev grundlagt i 2010 i Stockholm. Selskabet er et equity partnership.
www.vatorsecurities.se

Share this article

Share the link on Twitter Share the link on LinkedIn
Learn everything about digital pathology
Knowledge Library

Latest news

Success
Your message has been successfully sent!